dartmaq

dartmaq
f.
1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C. M.. Həkim qolumdan tutub dartdı. . M. C.. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın cilovunu dartdı. Ə. M.. // Qapıb almaq. Əlindən kitabı dartmaq. – Rəhim bəy çeki <Turabın> əlindən dartıb aldı. Qol çəkdi. M. Hüs.. Söhbət qurtararqurtarmaz Gülzar telefonun dəstəsini dartıb müavinin əlindən aldı. Ə. Ə..
2. Zorla çəkmək, özü ilə aparmağa çalışmaq. <Kərimxanı> dartıb dar koridora çıxardılar. M. İ.. Quliyev <Sultanovu> evlərinə tərəf dartdı. Ə. S..
3. Gərmək, tarım çəkmək. Yayı dartmaq. İpi dartmaq.
4. Yuxarıya doğru çəkmək. . . Lakin Mahru yenə də məğrur qaşlarını dartaraq dedi. M. S. O.. Yasavul təəccüblə çiyinlərini dartdı. S. R..
5. Nasos və s. vasitəsilə çəkmək, dartıb çıxarmaq. Quyulardan neft dartan dərin tulumbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi. S. H..
6. məc. «Özünü» sözü ilə – lovğa vəziyyət almaq, təşəxxüslənmək, özünü çəkmək. Müqim bəy hiyləgərcəsinə özünü dartıb daha da ciddiləşdi. S. R.. <Xankişi Haqverdiyə:> Gəl oyna, özünü dartma, bir görək; Qoy yenə sevinsin, açılsın ürək. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dartma — «Dartmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkmək — f. 1. Bir şeyi tutub özünə və ya başqa bir tərəfə dartmaq. İpi çəkmək. 2. Özünə tərəf çəkərək açmaq. Yazı stolunun yeşiyini çəkmək. Kamodun gözünü çəkmək. – Sədr stolun siyirməsini çəkib, böyük bir yazılı vərəq çıxartdı. M. İ.. 3. Bir şeyi başqa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartışdırmaq — f. 1. Hərə bir yana dartmaq, tutub, yapışıb çəkmək, hər tərəfdən dartmaq, çəkişdirmək. Kəndin bir sürü itləri tökülüb üstümə, başladılar məni dartışdırmağa. Ə. H.. // Dartmaq. Şəhərin günbatan tərəfindən yerin bağrını yarmış çay qoz ağaclarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilov — is. Qoşqu ləvazimatının, ağızlığa (kəmə) bənd edilmiş uzun hissəsi; qayışdan (ya ipdən) ibarət olan və qoşulmuş atı idarə etməyə xidmət edən hissəsi. Atın cilovundan yapışmaq. – <Yusif Sərrac> oturub, əlindəki cilovu tikib, tamam edirdi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkişdirmək — 1. f. Əlləşdirmək, dartışdırmaq, yavaşca dartmaq. Saçını çəkişdirmək. – Tahir xallı atı quzu kimi oxşayıb sevdi, onun yalmanını çəkişdirdi. S. R.. 2. f. Dartmaq, çəkmək. <Ələmdar> . . qapının tutacağından yapışdı, ayaqlarını döşəməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağızlamaq — f. dan. 1. Ağzı ilə qoparmaq, ağzı ilə dartmaq, ağzını toxundurmaq. 2. məc. Töhmətləndirmək, acıqlanmaq, üstünə qışqırmaq; nəsihət vermək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bircə — 1. say. Yalnız bir, tək bir, yalnızca, təkcə, yeganə, vahid. Onun bircə uşağı var. Bircə gün bu işə bəsdir. Bircə saat gözlə. – Güllə Əlinin tüfəngini saldı yerə. Nəbigildə bircə tüfəng qaldı. «Qaçaq Nəbi». Biçarə həkim börkünü götürüb bircə dəfə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burazlamaq — f. Burazla bağlamaq, burazla çəkmək (dartmaq) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartınmaq — qayıd. 1. Özünü geri dartmaq, özünü dala doğru çəkmək; bir şeydən aralanmağa, xilas olmağa, əldən çıxmağa çalışmaq. Ayı zənciri ilə ayağa dolaşıb dartınır və bağırırdı. S. S. A.. Tahir, Şeyda İmanovun məngənə kimi qüvvətli əlindən qopmaq üçün nə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartışmaq — qarş. Bir birini əllə tutub o yan bu yana dartmaq, çəkmək; dalaşmaq, güləşmək, süpürüşmək, çarpışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”